Dịch vụ

Bên dưới là các dịch vụ được sử dụng nhiều nhất, nếu không tìm thấy dịch vụ bạn yêu cầu, xin bấm vào bảng báo giá bên dưới để xem tất cả các dịch vụ.

Bảng báo giá tất cả dịch vụ
Sửa máy nước nóng năng lượng mặt trời 2

Sửa máy nước nóng năng lượng mặt trời 2

Sửa máy nước nóng năng lượng mặt trời 2
Sửa máy nước nóng năng lượng mặt trời

Sửa máy nước nóng năng lượng mặt trời

Sửa máy nước nóng năng lượng mặt trời
Vệ sinh bồn nước, bể nước

Vệ sinh bồn nước, bể nước

Vệ sinh bồn nước, bể nước
Thay, gắn vòi nước

Thay, gắn vòi nước

Thay, gắn vòi nước
Dò tìm rò rỉ nước

Dò tìm rò rỉ nước

Dò tìm rò rỉ nước
Lắp đặt thiết bị đường nước

Lắp đặt thiết bị đường nước

Lắp đặt thiết bị đường nước

Lắp bơm tăng áp chịu nhiệt

Lắp bơm tăng áp chịu nhiệt

Dịch vụ chống thấm, chống dột

Dịch vụ chống thấm, chống dột

Thi công đèn điện trong nhà

Thi công đèn điện trong nhà
  • 0939 837 586 0939 837 586
  • Yêu cầu dịch vụ
  • Đăng ký thành viên thợ